Het hoger beroep tegen de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk dient op 17 februari. De Raad van State buigt zich dan over de bezwaren die door de IJsselmeervereniging zijn aangedragen.

De toekomstige maritieme servicehaven is bedoeld voor de bouw en het onderhoud van schepen. Maar volgens de vereniging tast de haven het landschap en de natuur te veel aan. Bovendien zou er bij de aanleg en exploitatie te veel stikstof vrijkomen.

Een eerder verzet van de IJsselmeervereniging tegen de buitendijkse haven, in 2019, was succesvol. Toen zette de Raad van State een streep door het plan. De provincie heeft daarna een nieuwe opzet voor de haven gemaakt, en daar gaat de vereniging dus opnieuw tegen in beroep.