De nieuw te bouwen Zeeheldenwijk kan de gemeente Urk geld opleveren, maar het zou ook kunnen dat de gemeente er verlies aan lijdt. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat er veel onzekerheden zijn, waardoor moeilijk te zeggen is wat het resultaat zal zijn. De verwachting is nog steeds dat de verkoop van de grond miljoenen opbrengt, maar er is tegelijkertijd ook een risico dat extra kosten zorgen voor een verlies.

In de grondexploitatie-berekeningen die het bureau Over Morgen voor de gemeente Urk uitvoerde, zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. De gemiddelde uitkomst hiervan is dat de gemeente Urk zo’n 3 miljoen euro kan overhouden aan de wijk. Maar de resultaten van de berekeningen lopen sterk uiteen, van 2,4 miljoen euro verlies tot 8,5 miljoen euro winst.

Extra uitgaven
Toen de Zeeheldenwijk jaren geleden voor het eerst op de tekentafel lag werd ervan uitgegaan dat het verkeer uit de wijk op de Domineesweg zou aansluiten. Maar omdat die provinciale weg steeds drukker wordt, wil de provincie een nieuwe randweg tussen Tollebeek en Urk.

Dat betekent dat er een nieuwe ontsluitingsweg vanuit de nieuwbouwwijk ingetekend moet worden in de plannen. En dat was nog niet meegenomen in de berekeningen over de grondexploitatie. Dit is voor de gemeente Urk het grootste financiële risico, zo schrijft het bureau Over Morgen: “Extra kosten als twee kilometer extra ontsluitingsweg moeten worden aangelegd en dit (deels) voor rekening komt van de gemeente”.

Ook wijst het bureau ook op nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Daarvoor zal mogelijk meer openbare ruimte in de nieuwbouwwijk vrijgehouden moeten worden. “Dit kan een drukkend effect hebben op de grondopbrengsten, en een verhogend effect hebben op de investeringen in de openbare ruimte.”

Ook is een risico dat de bouw van het grote project vertraging oploopt, door bijvoorbeeld personeelstekort of problemen met het elektriciteitsnet.

Meevallers
Gelukkig voor de gemeente Urk zijn er ook veel nieuwe kansen opgekomen voor (extra) inkomsten bij het verkopen van de grond. Zo is er extra grond beschikbaar gekomen die bij de nieuwe wijk betrokken kan worden. Ook kan de grond misschien voor hogere bedragen doorverkocht worden aan projectontwikkelaars.

Ook kan de infrastructuur in de wijk mogelijk slimmer aangelegd worden dan waar eerder rekening mee is gehouden, en dat kan zorgen voor minder kosten voor de gemeente Urk.