Van busplein tot extra handhavers op het industrieterrein en het leerlingenvervoer – de onderwerpen waarover de gemeenteraad donderdag vergadert zijn legio. De Kadernota ligt op tafel en alle partijen krijgen tijdens deze marathonvergadering de gelegenheid om de algemene beschouwingen uit te spreken. Voor de komende twee jaren is er, aldus het college, ruim voldoende geld om alle ambities en nieuwe ontwikkelingen waar te maken, voor 2026 en 2027 wordt rekening gehouden met ‘aanzienlijke tekorten’.