Op tafel van raadscommissie 1 lag vorige week de tweede tussenrapportage met daarin de actuele stand van zaken wat betreft de financiën en beleidsuitvoering. Grote onderwerpen kwamen langs: van de nieuwbouw van de brandweerkazerne, tot de verhuizing van supermarkt Boni en de aanpak van gemeentewerken op het Noorderzand. De gemeenteraad buigt zich deze maand nog over het stuk.