De collecte van het Urkerdagconcert van de mannenkoren Hallelujah en Crescendo op zaterdag 27 mei heeft het bedrag van 2.250 euro opgebracht. De koren schenken de opbrengst elk jaar aan een goed doel en deze keer zijn dat stichtingen Ik was een vreemdeling en PECA. De door Urkers opgerichte stichting Ik was een vreemdeling zet zich in voor vluchtelingen en bezoekt en begeleidt hen. De stichting PECA zet zich in voor christenen in Pakistan, die daar vaak het slachtoffer zijn van vervolging. De stichting biedt onder andere onderdak, medische hulp, (geestelijk) onderwijs en bemoediging. Op de foto: voorzitters Jan ten Napel van Hallelujah (l) en Hessel de Boer van Crescendo (r) overhandigen de cheque aan bestuursleden Jacoline Bakker en Krijn de Jong (m) van stichting Ik was een vreemdeling.