Tot het laatst toe hebben de vier opvarenden van de Urker kotter Z 525 ‘Sylvia Mary’ dinsdagavond geprobeerd het visserschip te redden van de ondergang. Pas na dringend advies van de Engelse kustwacht om het schip te verlaten, zijn Fokke, Hessel en Wouter Kramer en de vaste Poolse opvarende, in een reddingsvlot gestapt en even later overgestapt op de aanwezige reddingsboot. Niet veel later verdween de Z 525 onder de golven. De onder Belgische vlag varende kotter, onderweg vanuit Oostende naar de visgronden aan de zuidwestkust van Engeland, liep vroeg in de avond op een rots. Uit alle macht heeft de bemanning getracht de kotter drijvende te houden, onder andere door het inzetten van de op het schip aanwezige pompen. Het ontstane gat in de romp bleek echter dusdanig groot dat het water onvoldoende weggepompt kon worden, waardoor het schip steeds meer en meer volliep en uiteindelijk niet meer te redden was.