Flevolandse zorgbehoevenden wonen liefst kleinschalig, grondgebonden, met zekerheid van zorg, welzijn en een vast huurcontract

Ouderen in Flevoland hebben een duidelijke voorkeur voor kleinschalige woonvormen en grondgebonden woningen. Jongere doelgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag hebben vooral behoefte aan betaalbare, kleinere woningen met een vast huurcontract. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen en Zorg dat onderzoeks- en adviesbureau Companen in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd naar de woonwensen van…

Lees verder!

Huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder ingeperkt

De huisvesting tot twintig personen in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder is niet langer mogelijk. Hiertoe heeft het college besloten om de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied in te perken. Met het besluit geven burgemeester en wethouders gevolg aan de motie van ONS, Christen Unie/SGP en CDA. 

Column Brandweer | Auto tegen trekker

Het is vrijdag 2 juni halverwege de middag. Annie Prins, vrijwilliger bij de post Rutten, zit net aan de koffie als om 15.12 uur haar pager begint te piepen voor een ongeval met beknelling. Annie gaat direct naar de kazerne en niet veel later is zij op de plek van het ongeval. Ze vertelt.