Gemeenteraad wil beter woningaanbod jongeren

Betaalbare woningen voor jongeren moeten meer prioriteit krijgen in het woonbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Dat is de strekking van de motie die afgelopen raadsvergadering met steun van de voltallige gemeenteraad is aangenomen. 

Vluchtelingen kunnen gratis bezoek brengen aan Museum Schokland

Vluchtelingen kunnen samen met de vrijwilligers die hen begeleiden gratis naar onder andere Museum Schokland. Welkom in het Museum, een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, stelt 200.000 tickets beschikbaar voor 135 musea door het hele land. In Flevoland zijn dat Luchtvaartmuseum Aviodrome, Kunstlinie en Museum Schokland. 

Leerlingen Zonnebloemschool maken drijvende kunstvlotten

Als opmaat naar het Oordfestival hebben leerlingen van de Zonnebloemschool in Emmeloord onlangs ‘kunstvlotten’ geplaatst in park West. Hiermee kwam het project om een serie drijvende kunstwerken te maken dat kunstenaar Ronald Baarda op deze school hield ten einde. 

Waterschap Zuiderzeeland kondigt belastingverhoging aan

Inwoners van de provincie Flevoland gaan in 2024 meer betalen aan het waterschap. Dit staat in de kadernota die de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland dinsdag heeft vastgesteld. Wel streeft het waterschap ernaar de lastendrukstijging voor de meeste belastingbetalers onder de 10 procent te houden.