Niet alleen het onderzoek naar integriteit kwam tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar aan de orde, ook werd een unaniem akkoord gegeven op de tweede tussenrapportage en het document ‘Uitgaan op Urk’. Diverse moties werden aangenomen en raadsnestor Jan Koffeman blikte terug op 2022.