Het groot onderhoud aan Zwembad ’t Bun gaat bijna een miljoen euro kosten en een groot deel van dat bedrag, 574.000 euro, kan niet gedekt worden uit de geplande ‘onderhoudsvoorziening’. Daarom komt het college van burgemeester en wethouders met het voorstel aan de gemeenteraad om ruim een half miljoen extra te investeren in het zwembad.