Talma De Hofstee aan de Oslolaan was woensdag precies een jaar open en dat was reden om dit samen met de medewerkers even onder de aandacht te brengen. ,,Het zorgteam van De Hofstee is in een jaar uitgegroeid tot een team dat 24/7 zorg levert. Een wijkverpleegkundige, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden leveren persoonsgerichte zorg”, zo laat zorgmanager Dicky Roth van de Talma weten.