Het werk aan de grootscheepse uitbreiding van Begraafplaats De Vormt is in volle gang. Het nieuwe deel komt langs de Staartweg en dus nog een stukje dichter bij de bebouwde kom. De Vormt is in gebruik sinds het midden van de jaren zeventig. In de periode ervoor werd gebruikgemaakt van de begraafplaats aan de Holkenkamp, die in de tweede helft van de jaren vijftig gerealiseerd werd. De oudste begraafplaats van Urk is de Oude Begraafplaats bij het Kerkje aan de Zee.