Het volgelopen stroomnet zorgt ervoor dat inwoners die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hier niet maximaal van kunnen profiteren. De CDA-fractie stelt daar schriftelijke vragen over aan het college. ,,Deze situatie is beslist niet te rijmen met de duurzaamheidsdoelstellingen die door de overheid steeds aan onze burgers zijn voorgehouden.”