Hendrik Kramer (in het midden, op de rug gezien) is aan het woord. Koning WIllem-Alexander en minister Piet Adema luisteren. Kramer (MDV 2) nam deel aan een bijeenkomst, tijdens een werkbezoek in Stellendam, afgelopen donderdag. Ook Jelle van Veen was aanwezig. Als vice-voorzitter van de Visfederatie vertegenwoordigde hij de handel. Hij riep onder andere op om de regeling voor vispromotie terug te laten keren. Daarnaast wees hij erop dat de teruglopende aanvoer van Noordzeevis een stijging van de import oplevert, waarvan het de vraag is of dat qua energie wenselijk is. Dat de Koning bij het ministersbezoek aanwezig zou zijn, was tot op het laatst onbekend. ,,Een bijzondere verrassing”, aldus Jelle van Veen. Op de haven spraken Koning en minister nog met diverse vissers, waaronder ook Urkers.